L’Ajuntament de Barcelona va publicar el passat 12 de juliol la Guia tècnica de les INSTAL·LACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (IRVE) que exposa les mesures de protecció contra incendis addicionals a les establertes en el CTE DB SI, l’ORCPI i RSCIEI, davant del nou risc que suposen els vehicles elèctrics i els seus punts de recàrrega.

Està demostrat que els incendis en vehicles elèctrics presenten uns factors diferencials desfavorables, en relació als vehicles convencionals de combustió interna:

  • Major possibilitat de propagació als vehicles adjacents.
  • Possibilitat de desestabilització de les bateries per motius diversos, amb risc d’explosió de les seves cel·les.
  • Dificultats per fer arribar l’agent extintor a l’interior de la bateria.
  • L’extinció de l’incendi de les bateries es pot allargar moltes hores, fins i tot, dies. Utilització de milers de litres d’aigua.
  • I, en definitiva, operacions d’extinció més complexes i major nivell de risc per als equips d’intervenció, ja que són incendis virulents que creixen amb rapidesa.

Aquesta fitxa deriva de la necessitat d’establir unes mesures de protecció contra incendis addicionals a les vigents que implica la instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics.

Consulta les condicions en el següent ENLLAÇ