La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i les seves normes de desenvolupament són aplicables en l’àmbit de les relacions laborals regulades en l’Estatut dels Treballadors. Per aquest motiu, les comunitats de propietaris que tinguin contractada per compte d’altri a una persona treballadora, ja sigui portera, conserge, jardinera, neteja, etc., té les mateixes obligacions que qualsevol empresa en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Una altra qüestió succeeix quan la comunitat de propietaris no disposa de treballadors propis en el seu centre de treball. En aquest cas, el nivell d’exigència és menor. Les seves obligacions es limiten a informar a les empreses concurrents (neteja, ascensors, etc.) de les mesures de prevenció necessàries i de les actuacions a seguir en cas d’emergència.

A aquest efecte i davant de la complexitat de l’observança i del compliment d’aquesta Llei, recomanem l’assessorament d’una empresa dedicada a la prevenció de riscos laborals.