El Govern va aprovar prorrogar durant 6 mesos la suspensió de l’obligació de convocar juntes de propietaris en les comunitats subjectes a la propietat horitzontal, sense perjudici que es puguin continuar celebrant presencialment o per videoconferència complint les garanties corresponents. Aquesta resolució s’ha fet pública en el Decret Llei 1/2022, d’11 de gener (DOGC 8586 de 13/01/2022), pel qual s’estableixen mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l’àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal.

Així mateix, s’admet excepcionalment, l’adopció d’acord sense reunió com a resolució extraordinària quan no sigui possible (per motius tècnics o sanitaris) la celebració de la junta pels mitjants anteriors complint, en tot cas, els requisits que determina l‘art. 312-7 CCCat.