A la nostra circular 65/2020 relativa a l’ampliació del termini de subvencions d’antenització del segon dividend digital a les comunitats de propietaris, t’informàvem que el termini màxim de presentació de documentació i sol·licituds finalitzava el 31/12/2020.

Aquest termini s’ha demostrat insuficient perquè determinats potencials beneficiaris de les subvencions poguessin disposar de la documentació adequada que havia d’acompanyar a l’oportuna sol·licitud, la qual cosa s’ha traduït en què aquests potencials beneficiaris no hagin pogut presentar la sol·licitud en el termini esmentat.

El passat 5 d’agost de 2021 es va publicar al BOE el RD 587/2021, de 20 de juliol, pel qual es regula la concessió de subvencions destinades a compensar els costos, en què les comunitats de propietaris han incorregut, per garantir la recepció o l’accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva amb motiu de l’alliberament de la banda de freqüències 694-790 MHz.

Per a més informació clica aquí.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema pots dirigir al nostre servei d’assessoria d’Enginyeria, dimecres de 12.30 hores a 14.00 hores, presencialment amb cita prèvia, per telèfon o mitjançant les assessories en línia del web col·legial www.cafbl.cat.