T’informem que el passat 27 de gener es va publicar al BOE i va entrar en vigor el Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Aquest Decret bàsicament estableix mesures de caràcter laboral, però a la DISPOSICIÓ FINAL 8a estableix unes mesures que afecten l’àmbit dels arrendaments d’habitatges i que modifiquen el Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març.

Concretament modifica:

  • L’article 2 del RDL 11/2020 que es refereix a la Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual establint que:
    • Manté la possibilitat que l’arrendatari pugui sol·licitar una pròrroga extraordinària de 6 mesos del contracte d’arrendament ampliant el termini per demanar la pròrroga fins a la finalització de l’estat d’alarma (en principi, fins al 9 de maig del 2021 si no es torna a prorrogar).
    • L’arrendatari només pot sol·licitar una única pròrroga extraordinària de 6 mesos. És a dir, únicament podran sol·licitar aquesta pròrroga de l’arrendament els arrendataris de contractes posteriors a l’1 de gener de 1995, que no l’hagin sol·licitat anteriorment.
  • També es modifica l’apartat A de l’article 4 del RDL 11/2020:
    • Els arrendataris en situació de vulnerabilitat social podran sol·licitar fins a la finalització de l’estat d’alarma a l’arrendador GRAN TENIDOR (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans o d’una superfície de 1.500 m²), un ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, sempre i quan, de mutu acord i de forma voluntària, les parts no haguessin pactat prèviament un ajornament o condonació parcial o total de la renda.