S’ha fet pública la Sentència del Tribunal Constitucional de 28 de gener de 2021, sobre el recurs 2577/2020 contra els Decrets llei 17/2019 i 1/2020 de la Generalitat de Catalunya (enllaç a la Sentencia TC 28/1/2021).

A continuació, t’indiquem els punts més rellevants de les principals decisions del Tribunal que tenen efectes sobre el nostre col·lectiu. Clica en aquest enllaç per accedir al breu resum i a més, a una Taula sobre els preceptes impugnats i en el cas dels declarats inconstitucionals quina és la seva conseqüència.

Primer: La inconstitucionalitat és analitzada exclusivament per aspectes formals de la regulació.

SegonL’anul·lació dels nous supòsits i la pròrroga del contracte de lloguer social obligatori.

TercerLa vigència de totes les definicions de gran tenidor.

Quart: La constitucionalitat de la nova definició d’habitatge buit encara que estigui ocupat.

CinquèSobre l’índex de referència

SisèLa constitucionalitat de l’obligació d’HPO en sòl consolidat.

 

ACLARIMENTS SENTÈNCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA ELS DECRETS LLEI 17/2019 I 1/2020

Tal com vam informar a la circular AS0010/2021, de 9 de febrer, la Sentència del Tribunal Constitucional de data 28 de gener 2021, únicament declara la inconstitucionalitat, és a dir, la nul·litat de diferents articles, dels següents Decrets Llei dictats per la Generalitat de Catalunya:
  • DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
  • DECRET LLEI 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
Aquesta sentència NO AFECTA en absolut a la LLEI 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de CONTENCIÓ DE RENDES en els contractes d’arrendament d’habitatge.
Conseqüentment, segueix vigent l’obligació de determinar la renda inicial dels contractes d’arrendament d’habitatges situats en àrees amb mercat d’habitatge tens, en funció de l’Índex de Referència de preus de lloguer i seguint la normativa establerta en aquesta Llei.

En relació amb la LLEI 11/2020 sobre CONTENCIÓ DE RENDES, t’informem que el Tribunal Constitucional, en data 28 de gener 2021, va admetre a tràmit el Recurs d’Inconstitucionalitat contra els articles 2, 2.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1 16.2 i 18 i contra les Disposicions Addicionals 1a i 4a d’aquesta norma, presentat pel PARTIT POPULAR.

Aquest Recurs seguirà el seu tràmit i, en el moment en què es dicti sentència, t’informarem puntualment.

Mentrestant, segueix totalment vigent i tenim l’obligació de determinar la renda dels habitatges en funció de la seva normativa.