Informació de la RESOLUCIÓ SALUT NÚM. 99/2022 de 26 de gener, que entra en vigor a partir de les 00:00 hores del 28 de gener 2022.

El 27 de gener es va publicar al DOGC aquesta resolució per la qual s’estableixen noves mesures en matèria de salut pública en relació amb la COVID-19 al territori de Catalunya.

Les principals mesures que afecten als Administradors de Finques són:
1. REUNIONS DE COMUNITATS

S’aixeca la limitació de reunions que estava en un màxim de 10 persones, per tant a partir del dia 28 de GENER 2022 ja es poden tornar a celebrar reunions presencials de Comunitats de Propietaris sense limitació de persones, i sempre i quan es prenguin les corresponents mesures sanitàries (mascareta, distància, etc.).

Independentment i com ja vam informar, fins al 30 de juny 2022 segueix suspesa l’obligació de convocar Juntes de Comunitat, sense perjudici que s’hagi de celebrar a iniciativa del president o a petició d’almenys un 25% dels propietaris que representin a la vegada un 25% dels coeficients.

Així mateix, es poden també celebrar fins al 30 de juny 2022 Juntes de Comunitat telemàticament o per videoconferència, encara que no estigui previst en els Estatuts i també es poden fer “Acords sense reunió” de forma excepcional.

2. RESTRICCIONS LOCALS D’AFORAMENTS

També decauen les restriccions d’aforaments que fins ara afectaven a la RESTAURACIÓ, CULTURA, COMERÇOS I GIMNASOS, que tornen a poder tenir un aforament del 100%.

Únicament resten vigents les restriccions que afecten a l’OCI NOCTURN.