El Col·legi Oficial d’Administradors de Barcelona i Lleida (CAFBL) se suma a la dinamització de locals en planta baixa que proposa la mesura “Amunt persianes”. L’acord, de dos anys prorrogables a dos anys més, permetrà a l’entitat professional compartir informació, experiències i criteris a l’hora d’establir estratègies i actuacions concretes, a més de contribuir a la captació de locals en planta baixa i col·laborar amb la borsa de lloguer de baixos comercials.

El conveni inclou la participació dels més de 2.400 col·legiats en tasques de taxació dels locals en planta baixa a un preu unitari màxim de 160 euros (IVA inclòs), que assumirà Barcelona Activa, amb un fons específic creat per a aquesta finalitat. També col·laboraran en la valoració aproximada de treballs de rehabilitació.

“Amunt persianes” disposa d’una dotació pressupostària de 17 milions d’euros i promou la reactivació, diversificació i equilibri dels locals de plantes baixes buides a la ciutat segons els usos comercials i les necessitats i particularitats de cada barri.

La mesura forma part del pla per a la recuperació i el rellançament de la ciutat, que disposa d’un fons extraordinari de 87 milions d’euros per donar suport al teixit productiu i l’ocupació.