En el DOGC de data 9 de desembre de 2021, s´ha publicat l´Ordre EMT/226/2021 de 3 de desembre de 2021, on s´estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l´any 2022. Segons aquesta, a la ciutat de Barcelona, les dades de les festes locals es corresponen al 24 i 26 de setembre. A la ciutat de Lleida, a l´11 de maig i al 29 de setembre.

Per a la resta de localitats i davant la impossibilitat de reflectir-les en la seva totalitat, pots enllaçar aqui per veure l’Ordre indicada i consultar els festius locals de la pobració corresponent.

En aquesta Ordre també es fan constar els Ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini concedit.