Et recordem que, segons el Decret Llei 53/2020 de 22 desembre que prorroga i modifica el Decret Llei de 10/2020 de 27 de març, segueix suspesa l’obligació de convocar i celebrar Juntes de Propietaris fins el 31 de desembre de 2021. Per tant, també queden prorrogats fins aquella data el pressupost i els càrrecs de la Junta.

Et compartim un document resum amb tota la informació al respecte. Pots descarregar-t’ho clicant al següent botó:

Ens trobem temporalment en una situació excepcional en la qual la possibilitat de convocar reunions de les Juntes de Propietaris es limita exclusivament als casos en els que es pugui justificar que l’adopció d’aquell acord no pugui demorar-se per a l’any vinent. En aquest cas, les Juntes de Propietaris es poden celebrar:

  • PRESENCIALMENT: Respectant les mesures sanitàries, actualment màxim 6 persones.
  • TELEMÀTICAMENT: A través dels mitjans que estableix l’article 312.5.2. del Codi Civil de Catalunya i garantint la identificació dels assistents la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenció i l’emissió de vot.
  • ACORDS SENSE REUNIÓ: Mentre no es convoqui i celebri la Junta Ordinària, a instància del president de la Comunitat es poden prendre “acords sense reunió” amb els requisits de l’art. 312.7 del CCC (emissió de vot per correspondència postal o telemàtica, garantint els drets d’informació i de vot, i que quedi constància de la recepció dels vots). *Et recordem que a la convocatòria “d’acords sense reunió” és imprescindible fixar el termini per a l’emissió i recepció dels vots, el qual ha de ser com a mínim de 8 dies.