A continuació t’informem de la convocatòria de subvencions de l’AHC per a la rehabilitació (RESOLUCIÓ DSO/825/2022).
PROGRAMES SUBVENCIONATS
– Programa 3. Ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.
– Programa 4. Ajudes a les actuacions de millora eficiència energètica en habitatges.
– Programa 5. Ajudes per a l’elaboració:  Llibre de l’Edifici existent per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació.
Objecte:
Financiació d’obres o actuacions de millora de l’eficiència energètica.

Àmbit:
Tota Catalunya, excloent ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana
Programa 3: Edificis residencials, plurifamiliars i unifamiliars.
Programa 4: Habitatges de residència habitual i permanent.
Actuacions iniciades posteriorment a 01/02/2020.

Sol·licitud de subvencions:
Terminis:

  • Programa 3: Inici 20 dies desprès de la publicació. Finalització 31/12/2022
  • Programa 4: Inici 30 dies desprès de la publicació. Finalització 31/12/2022
  • Programa 5: Inici 40 dies desprès de la publicació. Finalització 31/12/2022
Presentació: Telemàtica en portal de tràmits de Generalitat de Catalunya.

Oficines Tècniques de Rehabilitació:
Tramitació prèvia i gestió de sol·licituds per accedir a les ajudes

  • Programa 3: Col·legis d’Administradors de Finques – Gestió Administrativa, Col·legis d’arquitectes i d’aparelladors, arquitectes tècnics i d’enginyers de l’edificació – Gestión Técnica
  • Programes 4 i 5: Gestió en Oficines de rehabilitació municipal/comarcal indicades en web
Tramitació i gestió detallats en Annexos 1, 2 i 3 de la convocatòria
Per poder consultar les especificacions dels programes 3 (edificis), 4 (habitatges) i 5 (llibre de l’edifici i redacció de projectes), clica aquí.