• El CAFBL rebutja aquestes actituds intolerables de pressió a professionals de l’habitatge perquè el que estan denunciant no es correspon amb la realitat
  • Els administradors de finques consideren necessària una col·laboració amb l’Associació de Sindicat de Llogateres per reclamar als representants polítics i al Govern que destinin recursos sostinguts en el temps per realitzar polítiques d’habitatge efectives
  • Les darreres legislacions aprovades han reduït un 50% el parc de lloguer disponible

 

Barcelona, 6 de juliol – Davant els actes vandàlics ocorreguts ahir dimecres 5 de juliol per part de l’Associació de Sindicat de Llogateres, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL) rebutja aquestes actituds intolerables i informacions falses i denuncia la passivitat i silenci per part de les administracions públiques.

Des del CAFBL defensem la professionalitat dels Administradors de Finques col·legiats i assegurem que actuen sempre d’acord amb la llei. Així ho ha confirmat el president del CAFBL, el Sr. Lorenzo Viñas: “Com a professionals actuem d’acord a la llei i si ara els honoraris han de córrer a càrrec dels propietaris és el que s’està complint. El que no podem consentir és aquest seguit de falsedats que estan llençant entorn a la nostra tasca; així no se solucionen els problemes”.

Les conseqüències del problema de la manca d’habitatge assequible les pateixen tant propietaris com llogaters, per aquest motiu, considerem que hauria de ser una lluita compartida per exigir als representants polítics i al Govern que destinin els recursos necessaris per realitzar polítiques d’habitatge efectives. “Crear una guerra entre llogaters i propietaris com ho s’està fent no és la solució”, afirma el Sr. Viñas. El CAFBL, per contra, busca una bona entesa per treballar per un dret a l’habitatge digne amb garanties per a tothom: per una banda, que vetlli per la seguretat del propietari que posa en lloguer el seu pis i, per l’altra, l’estabilitat de les famílies per desenvolupar de forma sostenible el seu projecte vital. En qualsevol cas, de cap manera es pot seguir traspassant la responsabilitat als propietaris de la manca d’habitatge assequible. Actualment, la legislació aprovada desincentiva posar pisos en el mercat de lloguer.

Des del CAFBL considerem convenient treballar de forma conjunta amb l’Associació de Sindicat de Llogateres i la resta d’agents implicats en l’habitatge a Catalunya per actuar amb més força a l’hora d’exigir més polítiques d’habitatge assequible i sostingudes en el temps.

 

Les dades mostren que l’oferta d’habitatge de lloguer ha disminuït en els últims anys a conseqüència de les darreres legislacions aprovades com són la Llei 11/2020 que tenia com a objectiu controlar els preus del lloguer o la recent aprovada nova Llei d’Habitatge a nivell nacional. A Barcelona, l’oferta d’habitatge de lloguer s’ha reduït un 50%, fet que a la vegada ha provocat un augment dels preus.

Per tal de posar solució a un problema tan sensible com és l’habitatge, des del CAFBL s’ha demanat un gran pacte nacional que conformi una solució de futur en matèria d’habitatge, en el què el sector privat participi activament dotant-lo de la necessària seguretat jurídica, el dret a la propietat privada i en el què els professionals del sector puguem aportar el nostre coneixement i experiència. “No podem oblidar que som els professionals que vetllem per a la preservació del dret a l’habitatge digne en el marc d’un parc segur, sostenible i eficient”, ha reblat el president del CAFBL.

 

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA